Sfeerbeeld voor header

Bestuursbesluit handhaving 4 uur dienst Blauw-Wit leden

13-08-2018

Voor het goed functioneren van onze vereniging is de inzet van alle leden als vrijwilliger noodzakelijk. Vrijwilligers fluiten wedstrijden, trainen teams, staan achter de bar, organiseren leuke evenementen, regelen de KL wedstrijden, doen de administratie, onderhouden onze accommodatie, zorgen dat de hal wordt verhuurd, bemannen alle commissies en doen nog veel meer. Een aantal leden steken ook heel erg veel tijd in de vereniging, maar veel leden helaas ook nog niet. Dat zorgt voor steeds grotere problemen om de vereniging draaiende te houden en is los daarvan ook niet acceptabel. 

Het zorgt voor problemen doordat voor een aantal functies helemaal geen vrijwilligers zijn, of veel te weinig. Zo hebben we bijvoorbeeld niet genoeg scheidsrechters en hebben daardoor jaarlijks het probleem dat diverse teams minpunten krijgen en we forse boetes van het KNKV opgelegd krijgen. Ook missen we mensen in verschillende commissies en hebben niet genoeg trainers. Nieuwe initiatieven zijn vaak onmogelijk te ontplooien, als we niet eens genoeg mensen hebben om de bestaande activiteiten draaiende te houden (!).

Onacceptabel is het ook omdat de mensen die nu wel actief zijn vaak bijna dagelijks met de vereniging bezig zijn terwijl anderen zogezegd niets doen. Dat moet veranderen. Voor ieder lid geldt dat een vereniging niet alleen een kwestie van halen is maar ook van brengen. 

Omdat vrijwilligers natuurlijk altijd nodig zijn geweest, is de inzet van leden ook benoemd in de statuten, het huishoudelijk reglement en de aanmeldingsformulieren die iedereen bij aanvang lidmaatschap heeft getekend. Dit is al tientallen jaren het geval en houdt een verplichting in van tenminste 4 uur per maand als vrijwilliger voor elk spelende lid vanaf de junioren leeftijd, en dezelfde verplichting voor de ouder(s) van jeugdleden. 

Bij bestuursbesluit van heden is besloten om de bestaande regel van 4 uur inzet per maand weer te gaan handhaven en wel vanaf 1 september 2018. Dit houdt concreet in:

- Ieder spelend lid, of ouder van een spelend jeugdlid, dient tenminste 4 uur per maand als vrijwilliger bij te dragen aan de vereniging

- Van ieder bovengenoemd lid, dat nog geen 4 uur per maand als vrijwilliger actief is, wordt verwacht dat zij zelf initiatief nemen om tenminste de minimale bijdrage te gaan leveren. Stuur daarvoor een mail naar ikhelpmee@akcblauwwit.nl

- Voor ieder bovengenoemd lid dat zelf initiatief neemt geldt dat zij in beginsel zelf bepalen op welke manier ze gaan bijdragen, mits hier ook vraag naar is binnen de vereniging

- Ieder bovengenoemd lid dat niet aan de verplichting voldoet, en geen initiatief heeft ondernomen alsnog iets te gaan doen, zal vanaf september benaderd worden om alsnog een functie te gaan vervullen binnen de vereniging voor tenminste 4 uur per maand. Daarbij zal het lid ingedeeld worden waar op dat moment de grootste behoefte aan is

- Voor functies waar extra opleidingen of cursussen noodzakelijk of wenselijk zijn, is daarvoor uitdrukkelijk de mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor trainers, opleidingen voor scheidsrechters en cursussen sociale hygiëne


We rekenen uitdrukkelijk op ieders medewerking! Blauw-Wit wit heeft jullie nodig en met ieders hulp maken we er een nog betere en leukere vereniging van, en kunnen we nieuwe initiatieven realiseren en groeien. 

Het bestuur

AKC Blauw-Wit

Accommodatie
Joos Banckersweg 18A
1056 EP Amsterdam
Tel: 020-6160894

Secretariaat
Nick Kool
Jan van Galenstraat 285 I
1056 CA Amsterdam

Link naar http://blauwwit.sponsor-online.nl/ Link naar knkv Link naar korfballeague Link naar korfbalTV Link naar twitter

Link naar Muta
Link naar DeltaSafe Groep
Link naar J&P Installatie & Loodgietersbedrijf