Sfeerbeeld voor header

Aanschaf goederen

12-10-2015

Aanschaf goederen en aangaan overeenkomsten

Het bestuur laat weten dat, geheel conform de statuten en reglementen, alleen het dagelijks bestuur en de administrateur gemachtigd zijn overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot de aanschaf van goederen en diensten. Zij kunnen leden en commissies machtigen om geheel naar eigen inzicht producten aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld voor de inkoop van de kantine.

Het bestuur zal toezien op een juiste handhaving van deze regels. Aanschaf van goederen en diensten zonder toestemming van het dagelijks bestuur zijn geheel voor eigen rekening en risico van de betrokken inkoper.

Het dagelijks bestuur van AKC Blauw-Wit bestaat uit Hans Fontijn (voorzitter) en Wim van der Laan jr. (penningmeester) en daarnaast kan ook de administrateur Wim van der Laan sr. toestemming geven.

AKC Blauw-Wit

Accommodatie
Joos Banckersweg 18A
1056 EP Amsterdam
Tel: 020-6160894

Secretariaat
Nick Kool
Jan van Galenstraat 285 I
1056 CA Amsterdam

Link naar http://blauwwit.sponsor-online.nl/ Link naar knkv Link naar korfballeague Link naar korfbalTV Link naar twitter

Link naar FutureTuin
Link naar Imago Printing
Link naar J&P Installatie & Loodgietersbedrijf