Sfeerbeeld voor header

Vertrouwenspersoon

Wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersonen bij AKC Blauw-Wit zijn Fenje Haenen en Sylvia Blom. Je kunt ze bereiken via de mail op vertrouwenspersoonblauwwit@gmail.com

Sporten doe je voor je plezier!

AKC Blauw-Wit wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een korfbalvereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

AKC Blauw-Wit is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie.
De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met je bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene tegen wie het verhaal is gericht of over wie het gaat, zal aanpakken, verhoren o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer degene die de melding doet dit wil.
Wanneer het tot het melden van klachten of aangifte komt, kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven.

Er kan zich ook een situatie voordoen dat jij je zorgen maakt over iemand, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe of wat. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar deze is in elk geval bereidheid om goed te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Helpende hand


Status binnen de vereniging
De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van de voorzitter en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging

Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst in het bestuur besproken.

Aan het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan de voorzitter over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat laatstgenoemde enig zicht heeft in wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging


 

AKC Blauw-Wit

Accommodatie
Joos Banckersweg 18A
1056 EP Amsterdam
Tel: 020-6160894

Secretariaat
Nick Kool
Jan van Galenstraat 285 I
1056 CA Amsterdam

Link naar http://blauwwit.sponsor-online.nl/ Link naar knkv Link naar korfballeague Link naar korfbalTV Link naar twitter

Link naar Palestra Wellnessclub
Link naar Marcanti
Link naar J&P Installatie & Loodgietersbedrijf